Nowoczesne suszarnictwo
WDE Maspell - ciągły rozwój i zasłużony sukces

Zespół kierowany przez rodzinę Pagnozzi (trzy pokolenia: Vincenzo, Ernesto i Umberto) zawsze prezentował innowacyjne podejście do tematu obróbki drewna - począwszy od wynalezienia i produkcji maszyn przemysłowych do suszenia drewna w warunkach silnie obniżonego ciśnienia. Te „przyspieszacze” procesu suszenia drewna wcześniej nie istniały i do dziś prezentują efekty najwyższej jakości.

Opr. (al)

Technologia, która gwarantuje obniżenie kosztów

Włoska firma WDE Maspell jest przykładem nieprzeciętnie kreatywnego przedsiębiorstwa, w którym wizjonerstwo przekształca się w innowacyjne rozwiązania, doceniane i rozpoznawane przez coraz liczniejszą grupę klientów na całym świecie. Warto zapoznać się bliżej z niektórymi propozycjami WDE Maspell, aby przekonać się, że rozwiązania te gwarantują nowy wymiar suszenia drewna:

Lamele dębowe grubości 5,5 mm są suszone

od wilgotności świeżo naciętego materiału do 6 proc. wilgotności w ciągu zaledwie 12 godzin (w tym operacje załadunku i rozładunku suszarni). Wychodzą z maszyny PRESS Vac bez spękań, idealnie płaskie i bez zmian kolorów. Jest to rezultat „prostego” zastosowania praw fizyki drewna - wiedzy, która została nabyta i skumulowana w ciągu 55 lat ciągłych badań i doświadczeń w dziedzinie suszarni próżniowych, zdolnych do produkcji rocznej od 70 000 m2 do 700 000 m2 lameli dębowych, w zależności od wybranego modelu (od PRESS 1,6 do PRESS 16).

Do suszenia desek na przekładkach

stosuje się suszarnie próżniowe AIR-VAC z systemem wentylacji, których pojemność na cykl zmienia się w zależności od modelu, od 5 m3 do 100 m3. Takie pojemności spełniają potrzeby wszystkich firm - od małego rzemieślnika do dużego tartaku, o czym świadczy około 6000 klientów rozproszonych po całym świecie.

Technologia suszenia próżniowego

jest w ciągłej ewolucji. Produkowane obecnie maszyny WDE Maspell są w stanie:
  • odzyskać wodę wydobytą z drewna podczas procesu suszenia, aby móc ją ponownie wykorzystać w systemie pompy próżniowej, co powoduje, że zużycie jest znikome,
  • stosować pompę próżniową jako pompę ciepła (opcja PAC-VAC), aby odzyskać ciepło parowania wody wydobytej z drewna, z oszczędnością energii cieplnej, która może dochodzić do 70 proc. jej nominalnego zużycia
  • używać PLC i ekranu dotykowego, aby umożliwić zdalne sterowanie procesem suszenia, a także interwencji naprawy, aktualizacji i doskonalenia samego procesu,
  • stosować suszarnię jako urządzenie do parzenia drewna,
  • przeprowadzić zabiegi fitosanitarne zgodnie z normą NIMP-15.

Warto podkreślić, że wszystkie te rozwiązania skutkują obniżeniem końcowych kosztów suszenia.

TERMOVUOTO - nowa jakość suszenia drewna

Od 2008 roku firma WDE MASPELL rozszerzyła zastosowanie technologii próżniowej i postawiła na obróbkę termiczną w wysokiej temperaturze w warunkach silnie obniżonego ciśnienia, czyli TERMOVUOTO. Maszyny tego typu są uniwersalne, ponieważ mogą spełniać funkcję suszarni próżniowej oraz pieca do próżniowej termo-chemicznej modyfikacji drewna. Ta ostatnia jest możliwa dzięki zastosowaniu próżni do zobojętnienia środowiska komory, pozbawiając jej tlenu, tym samym uniemożliwiając proces spalania drewna. Ten sam system zapobiega znanemu i złożonemu problemowi zanieczyszczenia środowiska, likwiduje emisje gazowe wytwarzane przez drewno w trakcie procesu pirolizy.

Technologia, która zabezpiecza proces TERMOVUOTO, jest bardzo skomplikowana, ponieważ musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo: od możliwych braków dostawy energii elektrycznej do solidnej konstrukcji maszyny, która musi wytrzymać do 230° C, przechodząc przez konieczność zgłaszania operatorowi jakiejkolwiek anomalii. Z tego powodu system sterowania z PLC i ekranem dotykowym jest podłączony do Internetu i linii telefonicznej. Krótko mówiąc, operator może łączyć się i sterować zdalnie pracą komory z dowolnego urządzenia (komputera lub smartfonu) i zawsze jest obsługiwany przez zespół firmy, który wykonuje kontrole okresowe.

Wynikiem procesu TERMOVUOTO jest drewno o ciemnym przebarwieniu, jednorodnym na całej grubości. Warto też wspomnieć, że jest ekologiczne, ponieważ uzyskane bez dodatków chemikaliów, a także stabilne z wymiarowego punktu widzenia i przede wszystkim ulepszone, co dotyczy jego trwałości.

Trwałość jest określona jako odporność drewna na ataki grzybów, które spowodowałyby jego biodegradację i gnicie. W ten sposób mało odporne gatunki drewna poprawiają swoją klasę, zrównując się z bardziej odpornymi. A zatem gatunki drewna, których nie moglibyśmy nigdy używać na zewnątrz, dzięki TERMOVUOTO nadają się na tarasy, zewnętrzne pokrycia i okna.

Dla zrozumienia jakości procesu TERMOVUOTO należy podkreślić, że do konstrukcji pokładów jachtów i łodzi zostaje wykorzystane drewno termicznie obrobionego jesionu, zastępując drewno tekowe. Kolejną doskonałością procesu, która przekonała ważne firmy z branży do inwestycji w niego, jest bardzo niska emisja substancji lotnych (VOC) termo-próżniowo obrobionego drewna, mocno zbliżona do nieobrobionego termicznie drewna.

Z tego powodu można zapomnieć o micie nieprzyjemnego i mocnego zapachu, powszechnie kojarzonego z obrobionym termicznie drewnem.

VacWood - wielki potencjał naturalnego drewna modyfikowanego termo-próżniowo

Rozpoczęty w 2013 roku i zakończony trzy lata później projekt Tv4newood (ThermoVacuum for New Wood), zatwierdzony przez Europejski program CIP ECO innovation edition 2012, skupia, oprócz lidera WDE MASPELL, również innych pięć prestiżowych organizacji: francuską platformę obróbki termicznej ECOLWOOD, konsorcjum CONLEGNO, CNR-IVALSA z San Michele all 'Adige, Szwedzki Uniwersytet nauk rolniczych i środowiskowych SLU, stocznię MRG z Viareggio.

Zespół ten określił, poprzez testy przemysłowe na drewnie poddanym obróbce termicznej w warunkach silnie obniżonego ciśnienia, charakterystyki siedmiu gatunków drewna (świerk, jodła, sosna morska, jesion, buk, topola, dąb) i zgrupował je razem pod marką, która je identyfikuje: Vacwood. Znak ten został przedstawiony podczas targów Xylexpo 2016. Obecnie trwa tworzenie konsorcjum użytkowników maszyny do próżniowej obróbki termicznej w celu zagwarantowania wydajności VacWood na całym świecie, a także dla charakterystyki dodatkowych gatunków drewna, które należy uwzględnić w ofercie publicznej. Jest to ogromna wymiana doświadczeń, oparta na rozwoju technologii i badaniach naukowych oraz imponująca operacja marketingowa.

Warto wspomnieć, że Tv4newood został wyróżniony jako jeden z project success stories, przedstawionych podczas osiemnastego europejskiego Eco-innovation Forum, które odbyło się w Barcelonie w maju 2015 roku.

Ponadto Tv4newood został wybrany w 2015 roku przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju jako jeden z 650 projektów, aby zostać włączonym do międzynarodowego programu współpracy, finansowanego przez program Switch Med: wyniki projektu i technologia zostały zaprezentowane podczas road show w Libanie, Maroku i Tunezji podczas spotkań z nowymi inwestorami i nabywcami w regionie Morza Śródziemnego.

Począwszy od 2015 roku, stale na froncie badawczo-rozwojowym, WDE MASPELL jest wiodącą organizacją w nowym projekcie na poziomie europejskim, European Structural Wood (ESW), finansowanym z programu H2020 Sme Instrument.

ESW ma na celu wdrożenie wykorzystania naturalnego drewna modyfikowanego termo-próżniowo (VacWood) do realizacji „engineered wood products”. Pierwsze testy przeprowadzone z zachowaniem wszystkich reguł wykazały możliwość wykorzystania belek klejonych z termicznie obrobionego drewna świerkowego VacWood również na zewnątrz. To tylko jeden z wielu przykładów wspaniałej pracy, która wciąż trwa i angażuje doświadczonych partnerów branżowych. Potencjał VacWood stopniowo się wyłania, a reakcje rynku są pozytywne. Niedawno maszyna do próżniowej obróbki termicznej została dostarczona na Sri Lankę, a wcześniej do Stanów Zjednoczonych, Belgii, Francji, Norwegii, Korei, Chile, Brazylii i Włoch.

Zaangażowanie całego zespołu WDE MASPELL jest ogromne, co widać w podejściu do klientów postrzeganych jako partnerów. Taka relacja wzbogaca i łączy obie strony w stawianiu czoła coraz bardziej odważnym wyzwaniom, które uwzględniają szacunek do drewna, jako dobra naturalnego i akcentują proekologiczny charakter rozwiązań. A wszystko to zgodnie z mottem: „Obiecywać mniej, by dotrzymywać więcej”, powtarzanym przez inżyniera Vincento Pagnozzi od 1962 roku.